WQ91826 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2024

A yw'r Comisiwn wedi cyflogi rhagor o staff er mwyn gweithio ar weithredu diwygio'r Senedd?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 22/04/2024

Llywydd ar ran Comisiwn y Senedd:

Ydy. Fel y nodwyd yn yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol ar gyfer Bil Senedd Cymru (Aelodau ac Etholiadau), mae angen swyddi dros dro ychwanegol ar Gomisiwn y Senedd i gefnogi gweithredu Diwygio'r Senedd fel rhan o'n paratoadau ar gyfer y Seithfed Senedd.