WQ91823 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2024

A wnaiff y Comisiwn amlinellu faint o staff sy'n gweithio ar ddiwygio'r Senedd?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 22/04/2024

Llywydd ar ran Comisiwn y Senedd:

Nododd dogfen cyllideb 2023/24 Comisiwn y Senedd gostau yn ymwneud â diwygio'r Senedd. Mae'r costau hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer 10.6 swydd gyfwerth ag amser llawn yn 2023/24.