WQ91769 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/03/2024

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau faint o gyllid a ryddhawyd gan doriadau i gyllideb Cadw ers cyllideb derfynol 2023-24?

Wedi'i ateb gan Dirprwy Weinidog y Celfyddydau, Chwaraeon a Thwristiaeth | Wedi'i ateb ar 12/03/2024

This information is available on the Welsh Government’s website.

The final budget figures for 2023-2024 are available here: https://www.gov.wales/final-budget-2023-2024.  

The recent published budget for 2024-2025 is available here: Final Budget 2024 to 2025 | GOV.WALES