WQ91762 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/03/2024

Sut y mae myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru ond sy'n astudio yn Lloegr yn cael cymorth i gael cyllid prentisiaethau?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar 18/03/2024