WQ91761 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/03/2024

A wnaiff y Gweinidog amlinellu pa drefniadau ariannol sydd ar waith i ganiatáu i fyfyrwyr o Gymru gael mynediad at gyfleoedd prentisiaeth yn Lloegr?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi, Ynni a’r Gymraeg | Wedi'i ateb ar 18/03/2024