WQ91758 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/03/2024

Pam mai dim ond tan 2025 y mae'r Cynllun Cymorth i Lesddeiliaid yn para ar gyfer pobl sydd mewn caledi ariannol, o gofio na fydd canllawiau prisio Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig yn cael eu rhyddhau tan 15 Rhagfyr 2024?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol, Tai a Chynllunio | Wedi'i ateb ar 18/03/2024