WQ91752 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/03/2024

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ddosbarthiad Cronfa Arloesi Rhanbarthol Llywodraeth y DU, ac a wnaeth Llywodraeth Cymru gytuno i'r cyllid hwn gael ei rannu drwy Fformiwla Barnett?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 14/03/2024

Welsh Ministers were not given an opportunity to assess the distribution of the UK Government Regional Innovation Fund in advance of its announcement. It is likely that Wales would have received a higher sum had the formula applied to the English regions been used across the whole UK instead of Barnett.