WQ91747 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/03/2024

Pa ystyriaeth a roddodd y Llywodraeth i'r ddyletswydd i hyrwyddo cyfle cyfartal a chynyddu cyfranogiad mewn addysg drydyddol yng Nghymru i grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Addysg Drydyddol ac Ymchwil (Cymru) 2022, wrth benderfynu dyraniadau cyllid ar gyfer addysg bellach, prentisiaethau, a'r rhaglen Twf Swyddi Cymru+?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 14/03/2024

The Strategic Integrated Impact Assessment (SIIA) outlines the impacts of budget decisions, which is available at WG SIIA Draft Budget 2024 to 2025. Alongside this, responses of individual Ministers to their respective policy committees with the associated consideration of impacts is available at WG Draft Budget 2024-25 web page.

The Strategic Integrated Impact Assessment was undertaken for the Draft Budget, £5.25 apprenticeship funding was reallocated to apprenticeships in the Final Budget.