WQ91745 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/03/2024

Pa ystyriaethau a roddodd y Llywodraeth i'w dyletswydd economaidd-gymdeithasol wrth benderfynu ar ddyraniadau cyllid yn y gyllideb ddrafft ar gyfer dosbarthiadau chwech, addysg bellach, prentisiaethau, a'r rhaglen Twf Swyddi Cymru+?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 14/03/2024

The Strategic Integrated Impact Assessment (SIIA) outlines the impacts of budget decisions, which is available at WG SIIA Draft Budget 2024 to 2025. Alongside this, responses of individual Ministers to their respective policy committees with the associated consideration of impacts is available at WG Draft Budget 2024-25 web page.

The Strategic Integrated Impact Assessment was undertaken for the Draft Budget, £5.25 apprenticeship funding was reallocated to apprenticeships in the Final Budget.