WQ91740 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/03/2024

Faint o blant dan 14 oed sydd wedi marw wrth fyw mewn llety dros dro yng Nghymru dros y tair blwyddyn ariannol ddiwethaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 11/03/2024

The Welsh Government does not collect or hold such data.

The Office for National Statistics publishes data on deaths of homeless people in England and Wales, including those using temporary accommodation at or around the time of death. The most recent publication was in November 2022.