WQ91627 (e) Wedi’i gyflwyno ar 04/03/2024

Faint o gwmnïau wnaeth gyflwyno tendr i Lywodraeth Cymru i gyflenwi 300 o gerbydau, gan gynnwys ceir, faniau, a cherbydau sydd wedi'u haddasu'n arbennig i 15 rhanbarth ledled Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 14/03/2024

Welsh Government received three bids in response to the Purchase of Electric Vehicles Collaborative Framework Agreement tender.