WQ91607 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/03/2024

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am benderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio ag ymgynghori â Chomisiynydd Plant Cymru cyn y penderfyniad i gau ysgolion ym mis Mawrth 2020 ar ddechrau'r pandemig?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 19/03/2024

The evidence I gave to the UK Covid 19 Inquiry set out how decisions were taken in relation to school closures during the pandemic. The transcript is available here ED-C-19 Inquiry 120324 Module 2B Day 10.ecl (covid19.public-inquiry.uk).

The Children’s Commissioner and her office were key partners of the Welsh Government during the pandemic response and further evidence on the engagement with the Children’s Commissioner for Wales can be found in the published statements of both Kirsty Williams INQ000362237.pdf (covid19.public-inquiry.uk), Minister for Education until May 2021 and the former Children’s Commissioner for Wales, Sally Holland. INQ000361393.pdf (covid19.public-inquiry.uk)