WQ91544 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/02/2024

Pa ystyriaeth a roddodd y Llywodraeth i'r ddyletswydd economaidd-gymdeithasol wrth benderfynu ar y dyraniadau cyllid ar gyfer darpariaeth chweched dosbarth, addysg bellach, prentisiaethau a rhaglen Twf Swyddi Cymru+?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 05/03/2024

The Strategic Integrated Impact Assessment (SIIA) outlines the impacts of budget decisions for sixth forms, further education, apprenticeships, and the Job Growth Wales+ programme and is available at WG SIIA Draft Budget 2024 to 2025.