WQ91534 (e) Wedi’i gyflwyno ar 28/02/2024

A yw Llywodraeth Cymru wedi ymweld â safle Toys R Us ers iddo gael ei ail-bwrpasu i fod yn llety dros dro?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 05/03/2024

Welsh Government officials have not visited the ‘Toys R Us’ site but continue to work closely with Cardiff Council as they undertake appropriate action to close the emergency provision.