WQ91508 (e) Wedi’i gyflwyno ar 26/02/2024

Pa sicrwydd y mae'r Gweinidog wedi'i gael gan Lywodraeth y DU y byddant yn fodlon cyflwyno deddfwriaeth sylfaenol i sicrhau datganoli plismona, cyfiawnder ieuenctid a'r gwasanaeth prawf i Gymru?

Wedi'i ateb gan Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad | Wedi'i ateb ar 05/03/2024

The UK Government has made clear it does not support the devolution of justice in Wales and therefore, I have not received any assurances it will be willing to put forward primary legislation in this area.