WQ91448 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/02/2024

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i'r goblygiadau ariannol yn sgil cynnig cyflog i feddygon iau yng Nghymru sy'n fwy na'r cynnig presennol o 5 y cant?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 04/03/2024

I have provided estimated costs in answer to WQ91041 and I can confirm that Welsh Government has given due consideration to a pay offer exceeding 5% but due to the financial situation hard choices have had to be made within our limited funding.

The 5% pay offer has been made consistently to all NHS staff groups, including Agenda for Change, which was accepted by these health trade unions.