WQ91433 (e) Wedi’i gyflwyno ar 20/02/2024

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau faint o awdurdodau lleol yng Nghymru sydd wedi cael dirwy am fethu â chyrraedd targedau ailgylchu Llywodraeth Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 23/02/2024

One local authority has been fined for missing its statutory recycling targets to date.