WQ91346 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/02/2024

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Cymwysterau Cymru ar ei Adroddiad Penderfyniadau ar gyfer y Cynnig Cymwysterau 14-16 Llawn?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 20/02/2024

My officials continue to work closely with Qualifications Wales on all elements of their work. The Full 14-16 offer decision report was informed by extensive stakeholder engagement and a public consultation.