WQ91305 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/02/2024

Ymhellach i WQ90470, a wnaiff y Prif Weinidog amlinellu'r meini prawf a ddefnyddir gan Weinidogion Cymru i benderfynu pa benodiadau i gyrff heb eu rheoleiddio sy'n ddarostyngedig ar sail wirfoddol i'r Cod Llywodraethiant Penodiadau Cyhoeddus, a pha rai nad ydynt yn ddarostyngedig iddo?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 19/02/2024

A number of bodies, listed in WQ91304 (e), voluntarily choose to manage their board recruitment in the same way as those listed in Orders of Council. The bodies choose to comply with the Code on Public Appointments to benefit from the use of robust and established processes.