WQ91283 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/02/2024

A fyddai'r Gweinidog yn ystyried symud cyllid Comisiynwyr Heddlu a Throseddu i ffwrdd o'r ddibyniaeth ar y dreth gyngor leol i fodel o gyllid llywodraeth ganolog sy'n ymdrin yn well ag anghydraddoldebau rhanbarthol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar 16/02/2024

Currently core funding for the police is delivered via a tri-partite arrangement involving a central government grant from the Home Office, grant funding from the Welsh Government and a non-domestic rates and council tax precept.

Decisions about the level of Home Office funding are not devolved. Under the current devolution settlement, increasing the Welsh Government grant funding and reducing the contribution from local taxation would only come at the expense of funding for other devolved responsibilities.