WQ91248 (e) Wedi’i gyflwyno ar 08/02/2024

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw Llywodraeth Cymru yn ymwybodol o unrhyw dystiolaeth sy'n dangos bod y prydau ysgol am ddim a ddarperir mewn ysgolion yng Nghymru fel rhan o'r broses o gyflwyno prydau ysgol am ddim i bawb yn lleihau gordewdra ymhlith plant?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 16/02/2024

Please see my responses to WQ90841, WQ90842 and WQ90848.

The universal provision of free school meals in primary schools is being carried out in collaboration with Siân Gwenllian MS, the Plaid Cymru lead designated member, as part of the Co-operation Agreement between the Welsh Government and Plaid Cymru.