WQ91155 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2024

Ymhellach i WQ90794, a yw'r £15 miliwn o gyllid a ddyrannwyd i awdurdodau lleol i gynyddu nifer y cyfleusterau gwefru ar gyfer cerbydau trydan wedi'i neilltuo at y diben hwn?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 12/02/2024

All grants issued to local authorities through the Ultra-Low Emissions Vehicle Transformation Fund (ULEVTF) are ring fenced for this purpose.