WQ91129 (e) Wedi’i gyflwyno ar 13/02/2024

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gydag awdurdodau lleol ynghylch blaenoriaethu cyllidebau ers dechrau'r Chweched Senedd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 19/02/2024

I am in constant dialogue all year round with local government on financial and budget matters, including through the Partnership Council and its Finance sub group, with the WLGA Council and Executive, and individually with Leaders.