WQ91083 (e) Wedi’i gyflwyno ar 07/02/2024

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau sut y bydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod myfyrwyr sy'n cwblhau TGAU yn y gwyddorau neu wyddoniaeth gyfun ar unrhyw lefel yn gallu symud ymlaen â'u dilyniant gydag opsiynau ôl-16?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 13/02/2024

All of the National 14-16 Qualifications will be designed to support progression. GCSE The Sciences (Double Award) is designed to be taken by the majority of learners and will support progression to a range of post-16 qualifications, including AS and A-Levels in science subjects.