WQ91058 (e) Wedi’i gyflwyno ar 06/02/2024

Pa ddulliau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu defnyddio i benderfynu pa lwybrau bysiau sy'n cael eu hystyried yn angenrheidiol yn gymdeithasol ac a fydd terfyn ariannol i gost llwybr cyn gwneud penderfyniad terfynol?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 12/02/2024

It is the statutory duty of local authorities to assess and determine which bus services are deemed socially necessary in their areas and provide within available budgets.