WQ91004 (e) Wedi’i gyflwyno ar 05/02/2024

Sut mae Llywodraeth Cymru yn sicrhau bod ei pholisïau yn addas ar gyfer cefn gwlad,, a pha werthusiadau y mae wedi'u gwneud o effeithiolrwydd eu haddasrwydd ar gyfer cefn gwlad?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 09/02/2024

A rural proofing impact assessment forms a part of the Welsh Government’s Integrated Impact Assessment (IIA). All policies should be assessed for impact using this tool. No specific evaluation of the rural proofing impact assessment has been undertaken but there is work being undertaken to review and update the IIA as a whole.