WQ90978 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/02/2024

Pryd mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu dod â gweddill rhannau ac adrannau Deddf Tiroedd Comin 2006 i rym yng Nghymru, yn enwedig pob rhan o Adran 6?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 01/03/2024