WQ90976 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/02/2024

Pryd mae'r Gweinidog yn rhagweld y bydd Bwrdd y Rhaglen Dileu TB yn cynnal ei gyfarfod cyntaf?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd | Wedi'i ateb ar 08/02/2024

Membership of the TAG and Programme Board will be confirmed following the application sift and interview stages, which are ongoing. Recommendations by the TAG will go via the Programme Board to the Minister.

We have not scheduled a first date for meetings as this will be dependent upon members’ availability.