WQ90965 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/02/2024

Pa gamau y bydd Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i nodi wythnos CaruUndebau?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Partneriaeth Gymdeithasol | Wedi'i ateb ar 06/02/2024

I intend to deliver an oral statement on HeartUnions Week to the Senedd on 20 February.