WQ90947 (e) Wedi’i gyflwyno ar 31/01/2024

A yw'r Llywydd wedi cael yr adroddiad ar yr adolygiad ar y cyfryngau darlledu ar ystâd y Senedd, ac os felly, pa gasgliadau y daethpwyd iddynt?

Wedi'i ateb gan Comisiwn y Senedd | Wedi'i ateb ar 07/02/2024

Mae’r Comisiwn wedi gofyn i un o’i Gynghorwyr Annibynnol gynnal adolygiad o system ddarlledu fewnol y Senedd, ac mae’r gwaith hwnnw’n parhau. Mae arfer gorau yn cael ei adolygu o sawl deddfwrfa arall i lywio ein protocol ar y sianeli a fydd ar gael ar system deledu fewnol y Senedd yn y dyfodol.