WQ90890 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2024

Pa gamau y mae'r Gweinidog yn eu cymryd i fynd i'r afael â'r diffyg ymgynghori gan RWE gyda'r cymunedau y bydd fferm wynt Awel-y-Môr oddi ar arfordir Llandudno yn effeithio arnynt?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 06/02/2024

As the Awel-Y-Mor windfarm has a potential electricity generation of over 350MW it is therefore considered a Nationally Significant Infrastructure Project (NSIP). As a result, the planning decision was made by the UK Government, not the Welsh Government. Therefore, if you are concerned with the Development Consent Order process, you will have to raise such concerns with the UK Government.