WQ90883 (e) Wedi’i gyflwyno ar 30/01/2024

A wnaiff y Gweinidog egluro sut mae'r gyllideb ddrafft yn cyfrannu at ymrwymiadau amgylcheddol y Llywodraeth, yn enwedig o ran mentrau gwyrdd ac ynni adnewyddadwy?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 06/02/2024

This information is available in the draft Budget revenue and capital spending plans for 2024 to 2025, as published on the Draft Budget 2024 to 2025 | GOV.WALES page. Here you will also find the budget narrative and supporting tables. The Budget Expenditure Lines document shows the detail of where the funding will be spent.