WQ90861 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 29/01/2024

A yw Llywodraeth Cymru wedi cynnig gwerthu Fferm Gilestone i unrhyw sefydliad neu unigolyn?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 20/03/2024