WQ90834 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 29/01/2024

Pa drafodaethau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cael gyda chynrychiolwyr o'r Dyn Gwyrdd am weithgareddau posibl yn y dyfodol ar Fferm Gilestone neu ar unrhyw dir arall sy'n eiddo i Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd neu yn y dyfodol?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 20/03/2024