WQ90832 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 29/01/2024

A yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu dod o hyd i safle arall a'i brynu er mwyn i'r Dyn Gwyrdd ei rentu, fel y gwnaeth gyda Fferm Gilestone?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 20/03/2024