WQ90830 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 29/01/2024

Pa safleoedd eraill, os o gwbl, y mae Llywodraeth Cymru wedi eu hystyried fel safleoedd amgen ar gyfer y Dyn Gwyrdd, gan nad oes modd defnyddio Fferm Gilestone bellach ar gyfer llawer o weithgareddau?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 20/03/2024