WQ90819 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 29/01/2024

Ar ba ddyddiad y cwblhawyd y broses o brynu Fferm Gilestone, ac ar ba ddyddiad y cafodd Llywodraeth Cymru y cynllun busnes perthnasol ar gyfer y safle?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 20/03/2024