WQ90818 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 29/01/2024

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer sicrhau dyfodol tymor hir Gŵyl y Dyn Gwyrdd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 20/03/2024