WQ90817 (e) Datganodd yr Aelod fuddiant Wedi’i gyflwyno ar 29/01/2024

A wnaiff y Gweinidog restru dyddiadau, lleoliadau a manylion y rhai a oedd yn bresennol ym mhob cyfarfod a gynhaliwyd rhwng Gweinidogion a/neu swyddogion Llywodraeth Cymru a Phrif Weithredwr y Dyn Gwyrdd ers prynu Fferm Gilestone?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 11/03/2024