WQ90807 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/01/2024

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r cylch gorchwyl ar gyfer yr adolygiad i bolisi terfyn cyflymder 20mya Llywodraeth Cymru?

Wedi'i ateb gan Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 05/02/2024

The Terms of Reference are in the process of being finalised. Once completed they will be published.