WQ90750 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/01/2024

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o effaith polisïau newydd Llywodraeth Cymru a gweithredu'r cwricwlwm newydd ar allu ysgolion i hyfforddi eu staff fel y gwelant yn dda?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 02/02/2024

Evaluating the impact of the Welsh Government policies is an intrinsic part of the policy cycle, including considering any impact on training. This is completed through a range of different mechanisms, depending on the specifics of the individual policy.