WQ90743 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/01/2024

A wnaiff y Gweinidog amlinellu'r hyn y mae Llywodraeth Cymru yn ei wneud i sicrhau nad yw ansawdd y ddarpariaeth addysg yn gostwng, yn sgil sylwadau gan NAHT Cymru sy'n nodi y byddai'n rhaid i 87 y cant o'i aelodau wneud toriadau er mwyn ariannu dyfarniad cyflog 2023-24 i athrawon ac arweinwyr?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 01/02/2024

Our school improvement guidance sets out how the education system can work together to support schools in their improvement.  We are undertaking an independent review into school improvement arrangements to ensure schools get access to the best possible support. We will update our guidance to take account of the review’s findings.

We have re-prioritised funding within the Education budget so we can protect school funding as much as possible, spending more in areas under the greatest pressure and increasing the Welsh Government grants going directly to schools.