WQ90735 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2024

A oes gan Lywodraeth Cymru unrhyw gynlluniau i flaenoriaethu pobl sy'n gadael gofal ar gyfer tai cymdeithasol fel rhan o'r papur gwyn ar roi diwedd ar ddigartrefedd yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 01/02/2024

The White Paper on ending homelessness in Wales includes a range of proposals to ensure care leavers have access to secure long term accommodation.