WQ90701 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2024

A gynhaliwyd asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb o benderfyniad Llywodraeth Cymru i dorri £19 miliwn o’r gyllideb cyflogadwyedd a sgiliau, yn enwedig o ran yr effaith y bydd hyn yn ei chael ar y gwarant i bobl ifanc a rhaglenni fel Twf Swyddi Cymru+, Syniadau Mawr Cymru, Cymunedau am Waith a Mwy a ReAct+?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi | Wedi'i ateb ar 02/02/2024

The impact of the £19 million cuts to employability, skills and self-employment related budgets were considered at each stage of the draft budget process for our key employability programmes, including equality impact assessments for Jobs Growth Wales+, React+, Communities for Work+ and Big Ideas Wales.