WQ90686 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/01/2024

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau faint o blant oedd ar restrau aros y GIG ym mis Tachwedd 2023, ac o blith y plant hynny, faint ohonynt sydd a) wedi bod yn aros am ddwy flynedd neu fwy, a b) wedi bod yn aros am dair blynedd neu fwy?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 31/01/2024

At the end of November 2023, there were 53,848 open pathways for children and young people under 18 years of age, of which 1,229 had been waiting longer than two years. Data on pathways waiting longer than three years are not available.