WQ90605 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/01/2024

Faint o westai yng Nghymru sy'n cael eu defnyddio ar hyn o bryd fel llety tai dros dro?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Newid Hinsawdd | Wedi'i ateb ar 29/01/2024

Welsh Government does not collect data on the number of hotels being used as temporary accommodation.