WQ90602 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/01/2024

Pa werthusiad a wnaed o ddarparu brecwast i ddisgyblion Blwyddyn 7 yn y flwyddyn ariannol 2022-23?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 25/01/2024

On 9 May 2023 I updated the Children, Young People and Education Committee on the findings of a policy review of the Year 7 Breakfast Pilot undertaken by the WLGA - see here