WQ90584 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/01/2024

A wnaiff y Gweinidog ddarparu dadansoddiad llawn o linell gyllideb 2024-2025 o £1,050,000 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy Rhyngwladol?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 26/01/2024

This information is publicly available in the Welsh budget for 2024-25.

Draft Budget 2024 to 2025 | GOV.WALES