WQ90583 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/01/2024

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol ynghylch effaith toriadau i gyllidebau addysg ar ddarpariaeth addysg?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg ac Addysg | Wedi'i ateb ar 25/01/2024

I regularly meet with the Minister for Finance and Local Government as part of the continuous dialogue between Cabinet members.