WQ90538 (e) Wedi’i gyflwyno ar 18/01/2024

Ymhellach i WQ90413, pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o'r pryderon a godwyd gan Bwyllgor Cydraddoldeb a Chyfiawnder Cymdeithasol y Senedd y bydd peidio â chynnwys targedau statudol o fewn y strategaeth tlodi plant ddrafft yn arwain at ddiffyg cydlyniant a chydgysylltu?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol a'r Prif Chwip | Wedi'i ateb ar 25/01/2024

The Welsh Government’s response to the Equality and Social Justice Committee’s report is published on the Committee’s webpage, and the report has also been debated in Plenary. The Child Poverty Strategy for Wales was launched on 23 January, with an Oral Statement in Plenary on that day.